AFLIVNING


Aflivningen er en situation hvor man, som ejer er følelsesmæssigt påvirket, og derfor skal det foregå på en så pæn og værdig måde som muligt. I Dyrlægegruppen Frijsenborg er vi meget opmærksomme på at hele processen skal foregå uden nogen form for stress for hverken ejer eller hesten.

I forbindelse med, at man skal af med sin hest kan det være ubelejligt eller følelsesmæssigt ubehageligt at det skal foregå hjemme på ejendommen eller på opstaldningsstedet, og at hesten først bliver afhentet dagen efter.Vi har i Dyrlægegruppen Frijsenborg derfor etableret en plads, som er indrettet specielt til foretage aflivning af heste. Ejer kan vælge om man ønsker at være til stede under aflivningen, ønsker at se patienten bagefter eller om man blot ønsker at aflevere hesten til aflivning.

Foretages aflivningen på hospitalet forestår vi bortskaffelse af hesten, via DAKA, samt rengøring af pladsen efterfølgende. Der er mulighed for kremering af hesten hos Dansk Dyrekremering.

Aflivning af en hest kan se voldsomt ud i forbindelse med at den mister bevidstheden og lægger sig, men hesten oplever faktisk ikke den del af proceduren. Hvis hesten er ængstelig eller er angst i forbindelse med at blive håndteret af fremmede kan det vælges, at hesten først får en beroligende sprøjte, hvorefter den i løbet af 10-15 minutter falder til ro.

I Dyrlægegruppen Frijsenborg foretager vi aflivning på 2 forskellige metoder. Valget af metode afgøres i samråd med ejer

1. Hesten kan sprøjtes med en kraftig overdosis af et bedøvende middel i halsens blodåre. Der anlægges lokalbedøvelse over blodåren på halsen med en meget tynd kanyle hvorefter der ilægges en større permanent kanyle (venekateter). Herefter trækkes hesten hen til den plads hvor hesten skal ligge. Via den permanente kanyle sprøjtes hesten med en dosis bedøvelsesmiddel, der gør at hesten mister bevidstheden og derved lægger sig. I denne forbindelse skal det bemærkes at det kan være meget forskelligt hvordan hesten lægger sig og man skal derfor udvise stor forsigtighed. Efter hesten har lagt sig, kan hesten udvise varierende grad af reflekser som f.eks. bevægelse af benene (derfor nærmer man sig kun hesten fra ryg-siden indtil hesten er erklæret død), blinke med øjnene og den sidste refleks der ofte kan ses er dybe vejrtrækninger. Dyrlægen skal som det sidste erklære hesten død, før aflivningen er afsluttet.

2. Hesten kan aflives med boltpistol. Blotpistolen skyder en jern-pal ind i hjernen, hvorved hesten mister bevidstheden. Skydning med boltpistol er kun anerkendt som et bedøvelsesmiddel og hesten skal derfor efterfølgende afblødes. Dette gøres ved at overskære de store halspulsårer. Det er afblødningen som hesten dør af. Skydning med boltpistol er for visse heste (eksempeltvis nåleangste heste) en mere skånsom og mindre stressende procedure. Som ejer kan det derimod virker lidt mere dramatisk idet hesten falder mere pludseligt og skal afblødes.