LUFTVEJSLIDELSER

Heste holdes ofte tæt sammen med andre heste og de fleste heste tilbringer meget tid på stald i vinterhalvåret. Dette er to hovedgrunde til at vi ser mange luftvejsrelaterede sygdomme hos heste.

Tegn på luftvejsproblemer kan være næseflåd, hoste, unormale vejrtrækningslyde, åndenød, unormalt brug af bugmuskler ved vejrtrækning eller let til svært nedsat præstationsevne.

Nogle luftvejssygdomme kan opstå på baggrund af skader, andre på baggrund af allergiske reaktioner og nogle på grund af smitsomme sygdomme. De vidt forskellige årsager til luftvejslidelser kræver forskellige behandlinger og for at sætte ind med den rette behandling er det vigtigt at få fundet sygdomsårsagen.

Vi udfører basale luftvejsundersøgelser i praksis, hvilket nogle gange er tilstrækkeligt for at stille en diagnose og igangsætte en eventuel behandling. Ved mistanke om infektiøse sygdomme vælger vi ofte at udtage næsesvaberprøver som efterfølgende analyseres for virus og bakterierelaterede sygdomme. Desuden udtager vi luftrørsskylleprøver i praksis på føl med tegn på svær lungebetændelse.

På Hammel Dyrehospital udfører vi udvidede luftvejsundersøgelser ved brug af blodprøver, kikkertundersøgelser, luftrørsskyl, lungeskyl, ultralydsscanninger og røntgenoptagelser.

Ved Dyrlægegruppen Frijsenborg tilbyder vi rådgivning i forbindelse med optimal opstaldning af heste med henblik på et godt staldmiljø.