RØNTGEN OG ULTRALYDSSCANNING

Hos Dyrlægegruppen Frijsenborg råder vi over det mest moderne direkte digitale røntgenudstyr der findes på markedet. Billederne har en fantastisk kvalitet, og kan fremsendes til andre dyrlæger på cd-rom eller e-mail.

Vi laver røntgenundersøgelser i forbindelse med handel, ibrugtagning af ungheste, akutte skader samt ved halthedsundersøgelser.

I forbindelse med handel anbefaler vi, alle parter, at få kendskab til hestens røntgenstatus. Som køber er man bedst tjent med at få oplyst sandsynligheden for, om en hest kan holde til den brug den er tiltænkt. Dette gælder specielt for ungheste og heste der ikke har været i regelmæssig brug i mindst et år før handelstidspunktet. I henhold til den nye købelov, hvor der er 2 års reklamationsfrist på heste, er sælger under alle omstændigheder bedst tjent med, at hesten bliver røntgenundersøgt i handelsøjeblikket.

For en opdrætter er det en god ide at få røntgenundersøgt en unghest for udviklings anomalier (osteochondrose dissicans (OCD)) allerede fra 1½ års alderen. Hermed kan man opdage de ungheste, som har problemer og eventuelt udbedrer disse (ved ledoperation) inden de medfører uhelbredelig skade. Man kan også opdage vækstforstyrrelser hos ungheste, der medfører at de ikke er egnede til sportsbrug.

En standard handelsrøntgenundersøgelse hos Dyrlægegruppen Frijsenborg består af 16 billeder:

  • Sidebillede af hver tå
  • Sidebillede af hver forkode
  • Billede forfra af begge forben
  • Sidebillede og to skråoptagelser af hver has
  • Sidebillede af hvert bagknæ
  • Ønsker køber særlige optagelser ud over dette (som f.eks. hovseneben/ryg/hals) er dette også muligt.
Det skal bemærkes at uanset, hvor mange billeder man tager af en hest i en handelssituation, kan man ikke opdage alle fejl ved hesten.

Ved halthedsundersøgelser er røntgenundersøgelser et godt supplement til at vurdere omfanget og prognosen af en skade efter den er lokaliseret. Røntgenundersøgelser bliver næsten udelukkende brugt til at vurdere knogleforandringer.

Til ultralydsvurdering af bløddele så som sener, seneskeder og ledbånd råder Dyrlægegruppen Frijsenborg over en hospitalsscanner. Ultralydsscanning kan også anvendes til at vurdere ledflader og knogleforandringer, såvel som bløddele rundt omkring på kroppen. Det er vigtigt, at ultralydsscanninger foretages i et roligt, kontrolleret miljø hvor patienten ikke forstyrres, og hvor forholdene er optimale; vi foretager derfor alle vore undersøgelser på beroligede heste på hospitalet.Desuden udføres der mange drægtighedsundersøgelser og brunstkontroller med ultralydsscanning (se under reproduktion) både i stalden og på hospitalet. Scanning på hospitalet udføres til reduceret pris, idet dyrlægen står under ordnede forhold, kan arbejde i sikkerhed og under optimale forhold. På hospitalet kan vi udføre scanninger gennem bugen senere i drægtigheden for at vurdere fosterets tilstand.