TÆNDER

Heste bruger naturligt størstedelen af tiden på at æde grovfoder. Til det formål har de et tandsæt, som kan bestå af op mod 44 tænder. Hestetænder udmærker sig ved at vokse 2-3 mm årligt gennem hestens levetid. Dette er en fordel for hesten, da grovfoder slider meget på tænderne og hesten undgår således at slide tænderne ned til roden. Den kontinuerlige vækst af hestetænder bevirker dog også, at det er væsentligt, at heste får lavet jævnlige tandeftersyn for at komme eventuelle gener i forkøbet.

Tandrelaterede gener kan komme til udtryk på mange måder hos hesten, afhængigt af tandproblemet. Nogle situationer giver hesten tyggebesvær mens andre kan give gener under ridning. Tandproblemer kan give udslag i et utal forskellige bemærkninger hos rytteren under ridning.

Eksempelvis kan hesten;

  • Virke halt
  • Virke anspændt
  • Låse bidet
  • Have skæv hovedholdning
  • Ikke gå til biddet
  • Ikke fungere optimalt på en volte
  • Have problemer med at gå dybt
  • Kaste med hovedet.


Tyggebesvær kan medføre at hesten ikke tygger sit strå i optimale størrelser for fordøjelsen, hvilket kan føre til kolik. Tegn på tyggebesvær kan bl.a. være savl/skum omkring munden, foderspild/foderboller under foder optag, hele korn i afføringen eller abnorme tyggebevægelser.

Hesten bør jævnligt få foretaget tandeftersyn og vi anbefaler, at det foretages mindst en gang om året. Tandeftersyn foretager vi rutinemæssigt i forbindelse med vaccinationer.

Heste slider de konstant voksende tænder meget forskelligt. Nogle har behov for regelmæssige tandbehandlinger, mens andre slider tænderne fint. Derfor kan man ikke fastsætte en generel tommelfingerregel for, hvor tit en hest bør få raspet tænder.

En tandbehandling laves altid på baggrund af en undersøgelse af kæbefunktionen og en mundhuleundersøgelse. Som udgangspunkt giver vi hesten en beroligende sprøjte før tandbehandlingerne for at sikre en korrekt og præcis behandling.

Udstyr til manuel tandrasp

Som udgangspunkt anvender hestedyrlægerne i Dyrlægegruppen Frijsenborg manuel tandrasp, dvs. vi anvender specielt udviklede tandrasperer (file) som anvendes med håndkraft. Dette er den mest skånsomme metode for hesten, men kræver at hesten ikke har abnorme forandringer på tænderne. Vi har ligeledes specialudviklede motoriserede tandinstrumenter i Dyrlægegruppen Frijsenborg, men anvender kun denne hvor tandforandringerne er så abnorme at dette er påkrævet.

Vi fører journal på alle tandbehandlinger, men har du en hest, som vi plejer at anvende maskinraspning på, skal du huske at meddele dette ved tidsbestilling. Du kan også vælge at komme med hesten til hospitalet, hvor vi har alt udstyr indenfor rækkevidde.

Basale tandproblemer kan vi korrigere i praksis,mens vi fortager mere avanceret tanddiagnostik og behandling på Hestehospitalet.