Neutralisering

Der er en række fordele ved neutralisering af kaniner, udover at man undgår uønskede unger. Kælekaniner trives nemlig bedst som neutraliserede.


Kaniner har fra naturens side en kraftigt hormonelt betinget adfærd. Det medfører aggressitivtet, dominans og strinten, samt stress og frustration for kaninen over ikke at have mulighed for at parre sig. Neutraliserede kaniner er både mere rolige og mere renlige, da de ikke føler samme behov for at markere deres territorie. Derudover er kaniner meget sociale dyr og ved at blive neutraliserede får de mulighed for at socialisere med hinanden og få opfyldt deres sociale behov. Dog anbefales det at man venter 4-6 uger efter neutralisering før man begynder at sammensætte kaniner. Da mange hunkaniner får kræft i livmoderen fjerner man denne risiko ved at fjerne livmoderen ved en sterilisation.


Marsvin har ikke samme adfærdsmæssige fordele ved neutralisation, men er ligesom kaniner meget sociale dyr og bør derfor ikke holdes alene. Ved neutralisation har man mulighed for at sætte en han og hun sammen. Det anbefales at vente 4 uger efter kastration før en han introduceres for hunner, da der kan være levedygtig sæd tilbage indtil da.


Kaniner og marsvin kan neutraliseres fra de er 4 måneder gamle. De indleveres på klinikken om morgenen med en "madpakke". Modsat andre dyr er det vigtigt at kaniner og gnavere ikke fastes inden operationer. De skal have lidt forskellig mad med de kan få når de vågner efter narkosen.