BRUNSTKONTROL

Til fastsættelse af det korrekte parringstidspunkt optages først en omhyggelig journal på tidligere løbetider, parringer og fødsler. Derefter undersøges tæven vha 3 tilsammen følgende metoder:


Udtagning af en skedesvaber til vurdering af cellerne i skeden hen imod ægløsning.

Kikkertundersøgelse (vaginoskopi) af skeden til vurdering af skedeslimhindens udseende hen imod ægløsning.

Bestemmelse af progesteronkoncentrationen i tævens blod, som hos os bestemmes kvantitativt med svar i løbet af 1 time. Det er en meget præceis metode som giver samme svar som ved indsendelse af blodprøve til et centralt laboratorium, men i stedet for at vente 1 døgn på svaret har vi det i løbet af 2 timer.

Disse 3 metoder sammenholdes ved hver brunstkontrol og herudfra vurderes det, om der er behov for at se tæven igen, afhængig af, hvor langt hun er i hendes brunstcyklus.

Alle tæver følges til ægløsning er konstateret, hvor udfra det optimale tidspunkt for parring/inseminering kan fastsættes.

Det er vigtigt at parre på det korrekte tidspunkt, da det er et fact at 70% af de tæver, som enten går tomme eller får et mindre kuld end forventeligt i forhold til gennemsnittet for racen skyldes parring på det forkerte tidspunkt i løbetiden.