DRÆGTIGHEDSDIAGNOSTIK

Hvis man vil vide om ens hund er drægtig kan det gøres på flere forskellige måder:

Man kan ultralydsscanne så tidligt som 18 dage efter ægløsning, men de bedste billeder opnås når tæven er omkring 24 dage efter ægløsning. På dette tidspunkt kan man se hjertelyd på fostrene, og da de ikke er så store endnu, kan man få et forholdsvis godt indtryk af, om der er et stort eller et lille kuld i vente. Et præcist antal fostre kan ikke angives ved denne metode. Det er ikke smertefuldt for tæven at blive scannet og der er intet skadeligt ved undersøgelsen for hverken tæve eller hvalpe. Vi lægger oftest tæverne om på ryggen i en dejlig blød pude som er lavet til at støtte hende godt omkring ryggen under hele forløbet, så hun føler sig tryg. Ultralydsscanning benyttes også senere i drægtigheden i forbindelse med overvågning af hvalpene/killingernes sundhedstilstand.


Udtagning af en blodprøvning til påvisning af relaxin i tævens blod er en metode, som kan benyttes efter dag 30 efter ægløsning. Relaxin er det eneste drægtigheds- specifikke hormon hos hund og kan fortælle om tæven er drægtig ja/nej. Denne metode fortæller dog intet om, hvor stort kuldet er og den fortæller heller ikke, om der er liv i fostrene, da relaxin kan være forhøjet i tævens blod flere dage efter at et kuld hvalpe er døde.

Røntgenundersøgelse kan udføres efter dag 44 efter ægløsning. Det bedste billede opnås hvis man venter indtil tæven er ca 1 uge fra fødselstermin, da frostrenes kranier på dette tidspunkt er så forkalkede at de træder tydeligst frem. Røntgenstråler er jo ikke det sundeste i store mængder, men et enkelt billede og sent i drægtigheden har ikke kunnet påvises at lave nogen form for fosterskader. Der hvor en røntgenundersøgelse har sin berettigelse er i de tilfælde, hvor der ved scanning er påvist et lille kuld eller, hvis tæven ikke fylder meget omkring bugen. I disse tilfælde er der risiko for at fødslen ikke vil gå i gang til tiden og disse tæver skal være under ekstra overvågning ved fødselsterminen.


I visse tilfælde kombineres flere af disse metoder