INSEMINERING

Frostsæd

For at opnå de bedste muligheder for drægtighed skal frostsæd efter optøning deponeres direkte i livmoderen. Dette kan udføres på 3 forskellige måder:

- Ved inseminering med et videoendoskop Dette er meget tyndt, ca 3 mm i diameter. Det føres ind foran tævens livmoderhals, hvorefter et blødt og atraumatisk insemineringskateter forsigtigt føres igennem livmoderhalsen og ind i livmoderen. Denne teknink udføres ved overvågning af et videokamera så både dyrlæge og ejer kan følge med i processen.

- Ved kirurgisk inseminering, hvor tæven lægges i fuld narkose, der laves en lille åbning i hendes bugvæg hvorefter sæden sprøjtes ind i livmoderen.

- Ved at benytte det norske metalkateter, som ved at mærke igennem tævens bugvæg blindt føres igennem livmoderhals og ind i livmoderen.

Hos os udfører vi altid inseminering med videoendoskop. Kun i de tilfælde, hvor der af specielle årsager ikke er passage igennem livmoderhalsen eller, hvor der er så lille en mængde sæd eller en sæd af meget ringe kvalitet, benytter vi kirurgisk inseminering.

Tæven får de fleste gange en lille smule afslappende medicin i forbindelse med insemineringen, da proceduren er vanskelig og kræver, at tæven står helt stille. Det er ikke forbundet med nogen form for smerte for tæven.

Hvis der er sæd nok insemineres 2 gange med ca 12-24 timer imellem.

For at kunne forvente et frugtbart resultat af inseminering med frostsæd, er det af yderste vigtighed, at tæven er på det helt rigtige tidspunkt i hendes løbetid. Det vil sige, når der er flest befrugtningsklare æg i hendes æggeleder. Dette skyldes at sædcellernes holdbarhed efter optøning kun er holdbare max 1 døgn efter deponering i tæven.

For at planlægge det korrekte insemineringstidspunkt skal man få lavet de brunstkontroller, der er nødvendige for at konstatere tævens ægløsning, hvorudfra insemineringsdagene fastsættes. Såvidt det er praktisk muligt, vil vi gerne forestå dette for at sikre os, at vi lægger sæden i tæven på det rette tidspunkt

På videoen ses inseminering med videoendoskop;

Frisk sæd eller kølesæd

Inseminering med frisk sæd kan være nødvendigt hvis en naturlig parring ikke vil lykkes. Dette kan have både fysiske såvel som psykiske årsager.

Ved inseminering med frisk sæd tappes hanhunden i klinikken og sæden vurderes under mikroskopet. Vælger man at lægge sædfraktionen I den forreste del af skeden lige foran livmodermunden udføres dette vha et blødt og atraumatisk kateter. Hvis muligt insemineres 2 gange. Vælger man at lægge sæden direkte I livmoderen gøres dette ved hjælp af et videoendoskop(se beskrivelse under inseminering med frostsæd)

Inseminering med kølesæd som importeres fra udlandet kan som ved frisk sæd insemineres bade i skeden på tæven eller direkte ind i livmoderen. Drægtighedsprocenterne er dog bedst, hvis der vælges ilægning i livmoderen