KIRURGISKE INDGREB

Dyrlægegruppen Frijsenborg udfører udover standard operationer som kastration og sterilisation også specialiserede operationer indenfor bla:

  • Bughule; f.eks. fremmedlegemer, svulster
  • Knogle; f.eks. ekstern fixation af fraktur, guldimplantation
  • Led; f.eks. korsbåndsoperation, patellaluxation
  • Tænder; f.eks. simpel tandretning, ekstraktion
  • Ører; f.eks. fjernelse af horisontale øregang
  • Øjne; f.eks. keratotomi, opsyning af blinkhinde, “cherry eye”

Vi er meget omhyggelige med kvaliteten og sikkerheden både før, under og efter operationen. Alle dyr får foretaget en grundig forundersøgelse, evt. med blodprøve før bedøvelse. Under operationen overvåges dyret nøje evt. via overvågningsudstyr som måler EKG, blodtryk, ilt-mætning, puls og resp/CO2. Alle operationspatienter bliver smertebehandlet så de er dækket ind bedst muligt inden opvågning.