VACCINATIONER OG SUNDHEDSTJEK

Katte vaccineres fra de er 8 uger gamle og har brug for 2 vacciner med 4 ugers mellemrum for at være basisvaccinerede. Derefter følges op med en årlig vaccination.


Vaccinen indeholder:

  • Kattesyge (Felin Panleukopeni) der giver alvorlige og ofte dødelige symptomer. Desuden kan sygdommen overføres under drægtigheden til fostre, og medfører i så fald en underudvikling af lillehjernen, så killingens koordination og bevægelse udvikles mangelfuldt.
  • Katteinfluenza er en samlebetegnelse for en blandingsinfektion. Det dækker over vaccination mod felin viral rhinotracheitis, der er en akut luftvejsinfektion, der foruden nysen og flåd fra øjne og næse også giver sår i mundhulen. Calicivirus giver lungebetændelse, mundhulebetændelse, tarminfektion og ledproblemer. Der foruden vaccinerer vi mod Chlamydofila felis, der giver øjen- og næseflåd.

Skal katten med ud at rejse, er det nødvendigt med en rabiesvaccination og udfærdigelse af et pas. Afhængig af hvor rejsen går hen, gælder der forskellige regler. Disse kan altid findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ved vaccinationer udføres den årlige sundhedsundersøgelse, hvor kattens helbredstilstand gennemgåes. Herved sikres det så vidt muligt, at kun raske katte vaccineres.

Ved sundhedsundersøgelsen undersøges vægt, hjerte og lunger, tænder, pels, øjne, ører osv. Desuden spørger vi ind til kattens almenbefindende og trivsel. Alt sammen for at forebygge og opdage eventuel sygdom i opløbet. Et år imellem hvert dyrlægecheck er lang tid i et katteliv.