Dyrlægegruppen Frijsenborg
Ring til os: 86 96 23 00
post@frijsenborgvet.dk

Bakteriologi

Bakteriologiske undersøgelser foretager vi i eget laboratorium.  Nogle gange udtages bakterieprøverne fra normalt sterile områder for at se, om der er bakterier tilstede. Andre gange foretages den bakteriologiske undersøgelse for at få afdækket om en bestemt sygdomsfremkaldende bakterietype findes blandt normalt forekommende bakterier.

Vi har faciliteter til dyrkning og identifikation af bakterier, hvilket sikrer hurtige svar. Vi har også mulighed for at sende bakteriologiske prøver ud af huset til samarbejdslaboratorier.

Resistensdyrkning foretager vi af bakteriekulturer for at undersøge hvilke antibiotikatyper der er virksomme overfor de sygdomsfremkaldende bakterier. Resistensdyrkning sikrer en præcist virkende behandling med færrest mulige bivirkninger.