Dyrlægegruppen Frijsenborg
Ring til os: 86 96 23 00
post@frijsenborgvet.dk

Orm

Indvoldsorm er til stede på langt de fleste hestefolde. De kan føre til sundhedsmæssige problemer hos nogle heste.   Der er meget stor forskel på hestes modstandsdygtighed overfor orm.  Typisk er det sådan at ganske få heste udaf en større besætning har et højt indhold af orm i tarmen, mens den resterende del af hestene har en god modstandsdygtighed mod orm. En hests modstandsdygtighed overfor orm varierer gennem hestens liv. Derfor er det vigtigt jævnligt at få undersøgt en hests gødning for indhold af æg fra orm. Vi anbefaler udtag af gødningsprøver om efteråret og i foråret. Ved mistanke om orme relaterede problemer kan det dog være relevant at undersøge gødningen på andre tider af året.

Gødningsprøve udtages således

To gødningsknolde fra midten af en frisklagt hestepære udtages. Gødningen kommes i en plastikpose og luften klemmes ud af posen før lukning. Det er vigtigt at jord/stråmateriale ikke kommer med i posen. Det er vigtigt at posen opbevares køligt og den indleveres på en af vores tre afdelingers laboratorium senest dagen efter prøven er opsamlet.

Larvedyrkning

Gødningsundersøgelse omfatter en undersøgelse af antallet af orme æg.  For at differentiere mellem de forskellige ormetyper, foretager vi larvedyrkning af æggene.  Dette er en metode, hvor vi lader æggene klække til larver. I tilfælde hvor æggene ikke kan artsbestemmes før klækning, kan man kende forskel på ormene ved at mikroskopundersøge de nyklækkede larver.  Det kan være vigtigt at undersøge hvilken slags orm der er til stede. Nogle orm er uskadelige ved tilstedeværelse i små mængder mens tilstedeværelsen af den store blodorm kan forårsage alvorlige skader selv i små mængder. Larvedyrkning tager ca. 14 dage, ønskes larvedyrkning meddeles dette.

Resisitensundersøgelser

Orm kan blive resistente (modstandsdygtige) over for ormemidler.  Derfor kan det være fornuftigt at få en kontrolgødningsprøve undersøgt. Kontrol gødningsprøver undersøges ved mistanke om resistens forekomst. Dette foregår ved at man tidligst 10-14 dage efter indgivelse af ormekuren udtager en kontrol gødningsprøve.

Bændelorm

Man kan undersøge om hesten er/har været udsat for bændelorm ved at udtage en blodprøve. Tegn på bændelormeinfestation kan være diarré, utrivelighed eller gentagne koliktilfælde.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med strategier for at holde ormepresset nede. Ring og hør nærmere

BEMÆRK at udlevering af ormekur kræver chipmærkning af hestene, medmindre hesteejeren har gennemført et medicinhåndteringskursus.

Yderligere info fås på www.foedevarestyrelsen.dk