Dyrlægegruppen Frijsenborg
Ring til os: 86 96 23 00
post@frijsenborgvet.dk

Fødselshjælp samt fødselsvejledning

Fødselshjælp

Vi har oparbejdet stor erfaring med assistance til alm. fødselshjælp såvel som kejsersnit. Både dyrlæger og veterinærsygeplejersker er erfarne i varetagelse af både tæver før og under fødselsforløbet og tæve og hvalpe efter fødslen/kejsersnittet er overstået.

2013-10-30 baby-2

Hvis en fødsel ikke skrider frem som planlagt kan vi altid kontaktes pr telefon, hvor en dyrlæge udfra det beskrevne vil vejlede på bedste måde og hvis det vurderes at være nødvendigt vil tæven blive indlagt oftest med sin ejer til nøje overvågning af både hvalpe og tæve.

Der vil ud fra det enkelte tilfælde blive ydet alm. fødselshjælp evt med en vestimulerende behandling eller udført kejsersnit så man på bedste vis sikrer et levende kuld og en sund og tilpas tæve.

Der vil ud fra det enkelte tilfælde blive ydet alm. fødselshjælp evt med en vestimulerende behandling eller udført kejsersnit, så man på bedste vis sikrer et levende kuld og en sund og tilpas tæve.

I tilfælde af behov for kejsersnit råder vi over optimalt laboratorieudstyr til overvågning af tæven under hele anæstesiforløbet, så man sikrer hende et trygt forløb. Bedøvelse af tæven vil foregå med de nyeste anbefalede protokoller som er så skånsomme som muligt. Vi har 2 anæstesi-sygeplejersker som så vidt muligt kører overvågning af kejsersnittene indtil tæven er vågen igen.

Hvis de nyfødte kræver intensive behandling efter fødsel eller kejsersnit råder vi over kuvøse, hvor hvalpe/killinger kan ligge ved konstant temperatur/fugtighed/ilttryk som sikrer dem de bedste forudsætninger under indlæggelsen. Vi har oparbejdet stor ekspertise i håndtering og behandling af nyfødte og hvalpe/killinger indenfor de første leveuger.

IMG_0351-2

For de klienter, som ønsker det og som evt ikke har den store erfaring i fødselshjælp, tilbyder vi en konsultation ca. 14 dage før forventet fødselstermin. Her bliver tæven grundigt undersøgt og man vil med dyrlægen gå et alm. fødselsforløb igennem. Herunder komme man ind på, hvad der er normalt, og hvornår der kan være tegn på at noget ikke er som det skal være og man i så tilfælde skal ringe til dyrlægen.

20141009_180701[1]

Ammestue

Ved behov for amme eller ved tab af nyfødte kuld henvises til www.ammestuen.dk.